Landinformasjon

Photo: Silje Horrisland.

Faktainformasjon om Kroatia. Les mer

Photo: Silje Horrisland.

Kroatia er en demokratisk republikk i det sørlige Europa. Landet er medlem av EU, det økonomiske samarbeidsområdet i Europa (EØS), og NATO. Les mer

Utsikt, Samobor. 
Photo: Silje Horrisland.

Norge og Kroatia har gode bilaterale forbindelser. De diplomatiske båndene mellom Norge og Kroatia ble opprettet 20.02.1992. Les mer

Den kroatiske økonomien ble hart rammet av finanskrisen i 2008. Siden 2015 har økonomien hatt en positiv utvikling med reduksjon i både arbeidsledighet, budsjettunderskudd og statsgjeld. Les mer

Photo: Ilja C. Hendel/ NTB scanpix  .

Med en gunstig geografisk beliggenhet i hjertet av Europa, en langstrakt kystlinje og som en naturlig innfallsport til den bakenforliggende sørøsteuropeiske region, fremstår Kroatia som et spennende marked, rik på forretningsmuligheter for norske aktører. EU-medlemskapet sikrer et stabilt og forretningsvennlig klima, attraktivt for handel og investeringer. Les mer

Photo: Berit Roald/NTB Scanpix.

Kroatia beveger seg raskt mot en åpen og markedsbasert økonomi. Harmonisering av lovgivning og regelverk med EUs standarder er snart ferdigstilt. Et ambisiøst reformprogram og privatisering av offentlige virksomheter har bidratt til et relativt dynamisk marked med forbedrede muligheter for utenlandske investorer, til tross for visse utfordringer i forhold til byråkrati, prosedyrer for... Les mer