Ønsker du å avlegge den skriftlige delen av Bergenstesten i utlandet vil dette være mulig på den norske ambassaden i Zagreb. Testen kan avholdes to ganger i året, i henholdsvis april og oktober. Testavvikling avhenger av antall kandidater og kapasitet hos testarrangør. For mer informasjon, kontakt ambassaden eller Folkeuniversitetet direkte.

Read more
Photo: Nancy Bundt.

Norway is an exciting country that offers visiting students and researchers unique experiences, both at its universities and in their free time.

Read more