Test i norsk - Bergenstest

Last updated: 13.01.2016 //

Ønsker du å avlegge den skriftlige delen av Bergenstesten i utlandet vil dette være mulig på den norske ambassaden i Zagreb. Testen kan avholdes to ganger i året, i henholdsvis april og oktober. Testavvikling avhenger av antall kandidater og kapasitet hos testarrangør.

For mer informasjon, kontakt ambassaden eller Folkeuniversitetet direkte.


Bookmark and Share